Salg av anleggsmaskiner og utstyr generelt, og maskinstyring spesielt, er i vekst i Norge. Hella Maskin har ambisjoner om å vokse med denne utviklingen, og søker derfor stadig kontakt med dyktige mennesker til å styrke vår organisasjon.

Vi trenger flere ansatte, vi trenger flere servicepartnere og vi trenger flere forhandlere over hele landet. Det skal også etableres flere Hella Service-avdelinger.

Salg av anleggsmaskiner og utstyr generelt, og maskinstyring spesielt, er i vekst i Norge. Hella Maskin har ambisjoner om å vokse med denne utviklingen, og søker derfor stadig kontakt med dyktige mennesker til å styrke vår organisasjon.

TROMS

SELGER av teknisk utstyr til anleggsbransjen. Maskinstyring, landmålingsutstyr, laser, hjullastervekter med mer.

BERGEN

UTEMEKANIKER teknisk utstyr for anleggsmaskiner.  GPS maskinstyring og annet teknisk utstyr. Montering, kalibrering, feilsøking og service rep, samt opplæring og veiledning av kunder.

NORGE

GEOMATIKER med anleggserfaring – prosjektering/masseberegning ?

Ta kontakt med meg dersom du ønsker å bli en del av Hella Maskin

P: + 47 35 96 72 70

M: + 47 95 97 99 88