RT 82-SC grøftevals

RT 82-SC grøftevals

Grøftevals på 1500 kg med arbeidsbredde på 82 cm som  både elter og vibrerer massene. Den er derfor spesielt egnet til å komprimere kohesive (klebrige og blandede) masser som ofte er å finne i trauet før oppfylling av fundamentet. Fungerer også fint til å fylle lagvise grusmasser.

Maskinen er leddstyrt og driver på begge tromlene så den tar seg lett frem der det er vanskelige forhold.