HELLA Base

Ved hjelp av brenselcelle teknologi og batterier kan vi generere strøm til drift av en containerbase i inntil 8 måneder uten etterfylling av drivstoff. Basen er montert i en 8 fot container med egenvekt på under 500 kg.

Etablering av en slik stasjonær base gir alltid det mest stabile referansesignalet på et anlegg. Man kan glemme varierende kvalitet
på mobildata da signalet går over lokal radio. Plasseringen av basen er viktig ; den bør stå plassert strategisk i forhold til kurvatur og radiodekning på anlegget. Basecontaineren kan også leies i en avtalt periode

INTUICOM REPEATER

Denne enheten kan f.eks. stå i en parkert bil hvor det er tilgjengelig mobildata.

CPOS signal videresendes derfra på radio til stikningsrovere inne i området hvor mobildata ikke er tilgjengelig.