'

Xsite Pro 2D
2-fallsystem

Med G2 sensorer (3 aksede sensorer med gyro) og GPS kompass har vi få et svært nøyaktig 2-fall system. Ved å ta i bruk GPS teknologi i stedet for magnetisk kompass har vi tatt bort usikkerheten i hvor mye et magnetisk kompass lar seg påvirke, og oppnår en nøyaktighet på 0,5 grader.

Brukergrensesnitt og visningsmuligheter er blitt fantastisk bra i dette 2-fallsystemet. Xsite® PRO 2D er veldig enkelt å lage modeller i, selv avanserte 2D modeller er enkle å utforme i dette programmet.

Informasjonen i skjermen er også veldig informativ og intuitiv. Xsite® PRO 2D har samme computer, skjerm og sensorer som 3D systemet, så en evt. oppgradering er enkelt. Med ‘’3D klart’’ er det også mulighet for å leie 3D programvare og GPS om du har behov for 3D kun i perioder av året.

FORDELER MED XSITE PRO 2D MASKINSTYRING:

• Enkel å bruke
• Nøyaktig
• Mulighet for høyde, lengde og 2-falls fallmåling
• Kan oppgraderes til større maskinstyring
• Rimelig i innkjøp

Filer