Hella GPS Stikkesett

Vi leverer brukervennlige GeoMax GPS stikkesett med GeoMax X-Pad landmålingsprogram, Geomax Zenith antenner og Panasonic Tablet / målebok.

Hella Basecontainer

Ved hjelp av brenselcelle teknologi og batterier kan vi generere strøm til drift av en containerbase i inntil 6 måneder uten etterfylling av drivstoff.

GEOMAX ZENITH 16

Komplett GNSS stikkesett klar til innmåling og koding av ledningsdata. Zenith 16-antennen er funksjonsmessig lik Zenith 40, men har litt færre kanaler og litt enklere spekk.

GeoMax Zenith 40 antenne

Sammen med Geomax har vi tatt frem en av markedets mest avanserte løsninger. Zenith 40 er utstyrt med NovAtels nyeste malemotor, som gjør at den kan motta signaler fra alle eksisterende og fremtidige satellitt-systemer.

GEOMAX X-PAD ULTIMATE LANDMÅLINGSPROGRAM

X-Pad landmålingsprogram er modulbasert, slik at man kjøper de tilleggsfunksjonene man trenger. Vi tilbyr basismodul og volumberegningsmodul som standard med Zenith 40 antennen. Man kan ut fra det, legge til f.eks. vegmålingsmodul, GIS-modul (definere attributter), eller BIM-modul (IFC).

GEOMAX ZENIUS 800 TABLET

Ekstrem ytelse finner du i vår nye målebok fra Geomax. Raskere, mer interminne og med lengre batteritid enn noen gang før. Enkel å bruke i all slags vær. Det skarpe 8’’ displayet er lett å bruke i sollys om du har enkle modeller eller avanserte 3D modeller.

GEOMAX ZOOM 90 TOTALSTASJON

Zoom90 er en komplett enmanns-stasjon med 20% mer ytelse enn tidligere versjoner. Fullautomatisert prismesøk og prismelås-funksjoner og utvidet rekkevidde på prismeløst avstandsmåling.