Hella GPS Stikkesett

Vi leverer brukervennlige GeoMax GPS stikkesett med GeoMax X-Pad landmålingsprogram, Geomax Zenith antenner og Panasonic Tablet / målebok.

GEOMAX ZENITH16

Komplett GNSS stikkesett klar til innmåling og koding av ledningsdata. Zenith 16-antennen er funksjonsmessig lik Zenith 40, men har litt færre kanaler og litt enklere spekk.

GEOMAX X-PAD ULTIMATE LANDMÅLINGSPROGRAM

X-Pad landmålingsprogram er modulbasert, slik at man kjøper de tilleggsfunksjonene man trenger. Vi tilbyr basismodul og volumberegningsmodul som standard med Zenith 40 antennen. Man kan ut fra det, legge til f.eks. vegmålingsmodul, GIS-modul (definere attributter), eller BIM-modul (IFC).

GEOMAX ZENIUS800 TABLET

Ekstrem ytelse finner du i vår nye målebok fra Geomax. Raskere, mer interminne og med lengre batteritid enn noen gang før. Enkel å bruke i all slags vær. Det skarpe 8’’ displayet er lett å bruke i sollys om du har enkle modeller eller avanserte 3D modeller.

GEOMAX ZOOM95 TOTALSTASJON

Zoom90 er en komplett enmanns-stasjon med 20% mer ytelse enn tidligere versjoner. Fullautomatisert prismesøk og prismelås-funksjoner og utvidet rekkevidde på prismeløst avstandsmåling.