Åpenhetsloven

 

Rapport Juni 2023 – Åpenhetsloven/Hella maskin

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.

Åpenhetsloven, eller Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som er lovens fulle navn, trådte i kraft 1. juli 2022.

 

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold: Plikt til å skaffe oversikt både internt og eksternt

Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger. Formålet her er å skaffe oversikt og analysere risiko for at det skjer brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt, i leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere.

Hvis du oppdager at det skjer ting som har negativ påvirkning på mennesker og deres arbeidsforhold, har du og virksomheten ansvar for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge dette.

Både arbeidet med å analysere risiko og tiltakene etter eventuelle funn skal deles åpent og være lett tilgjengelig for offentligheten.

 

For henvendelser vedr. åpenhetsloven:

Mail: transparancy@hella.no

Kontaktperson: Jon Hella