Messekalender 2020.

Alle planlagte messer i april,mai og juni innen anlegg og geomatikk er avlyst!