Hella Baseløsninger

Hella Basecontainer

Ved hjelp av brenselcelle teknologi og batterier kan vi generere strøm til drift av en containerbase i inntil 6 måneder uten etterfylling av drivstoff.

Baseløsning Intuicom Repeater

Denne enheten kan f.eks stå i en parkert bil hvor det er tilgjengelig mobildata. RTK korreksjonsignal videreføres derfra på UHF radio til stikningsrovere eller maskinstyring inne i området hvor mobildata ikke er tilgjengelig.