'

Geomax Ezirod 30

Sonde med fjær for ikke-metalliske rør. Brukes sammen med Ezicat og Ezitex.
Filer