GEOMAX ZOOM 90 TOTALSTASJON

ZOOM 90 SERIE

Ved hjelp av topp kvalitets utstyr og høyteknologiske løsninger kan man redusere tidsforbruket ved enhver landmålingsoppgave. Zoom90 er en komplett enmanns-stasjon med 20% mer ytelse enn tidligere versjoner. Full automatisert prismesøk og prismelås funksjoner og utvidet rekkevidde på prismeløst avstandsmåling.

X-POLE LØSNING – EN STANG, TO SYSTEMER

Takket være X-Pole løsningen kan man kombiner fordelene av GNSS og totalstasjon i et fleksibelt system. X-Pole integrerer sømløst de to forskjellige målemetodene. Man kan bruke GNSS posisjon fra antenne men samtidig kan man måle med totalstasjon. Ved bruk av X-Pad feltprogram er det veldig enkelt å skifte mellom GPS og totalstasjon samt å kombinere målingene.