'

GEOMAX ZOOM95 TOTALSTASJON

Ved hjelp av topp kvalitetsutstyr og høyteknologiske løsninger kan man redusere tidsforbruket ved enhver landmålingsoppgave. Totalstasjon kan brukes på alle typer måleoppgaver der det ikke er GPS/GNSS dekning. (f.eks. under tak, i tunell osv.)

Totalstasjon har en høyere nøyaktighet enn man kan oppnå med GPS/GNSS teknologi, særlig på høydemålinger. (GPS: typisk ca. 20 mm, Totalstasjon <10 mm)

Oppgaver der det er krav på spesielt nøyaktige målinger tilfredsstilles det ikke med GPS stikkesett. Da er det totalstasjon som er riktig utstyr (f.eks. ved utsetting av byggeakser, utsetting/kontroll av betonggulv, og geometrisk kontroll av asfaltlag).

Zoom95 kan brukes sammen med GeoMax sine GNSS antenner som en «alt på en stang» løsning slik at man kan fritt kombinere GPS- og Totalstasjonsmålinger med en tablet.

Zoom95 er en komplett enmanns-stasjon med 20% mer ytelse enn tidligere versjoner. Full automatisert prismesøk og prismelåsfunksjoner og utvidet rekkevidde på prismeløst avstandsmåling.

GeoMax sin accXess avstandsmålingsteknologi gjør at man kan måle opptil 1000 meter reflektorløst.

Automatisert
  • Long range Bluetooth modem
  • X-MOTION hybrid motor.
  • Fullstendig èn-manns stasjon.
Open Windows CE onboard
  • Kompatibel med mange feltprogrammer
  • Full Windows CE kompatibelt
  • Full VGA grafikk
Enestående prestasjon
  • STReAm360 (prismesøk, prismelås og autosikt funksjoner)
  • 1000 meter rekkevidde prismeløst
  • Nøyaktig sikt
Filer