'

IRFU 45 vibrostav

’Universalstørrelsen’ 45mm flaskediameter for dekke og vegg. Høyfrekvent 12000rpm og integrert omformer i bryterhuset. Løp og støp !

’Universalstørrelsen’ 45mm flaskediameter for dekke og vegg. Høyfrekvent 12000rpm og integrert omformer i bryterhuset.

Løp og støp !