'

XSITE EASY 2D
1-FALL SYSTEM

Xsite Easy (tidl. Easy Dig) er egnet til de fleste arbeidssituasjoner som f.eks. planering, grøfter, uttrauing, små vegprosjekter, anlegging av grøntområder og mudringsarbeider. Det er mulighet for å jobbe mot kotehøyde hvis det finnes fastmerke i nærheten av arbeidsområdet.

Ønsker du å kunne sitte inne i maskinen og ha kontroll på kotehøyder, avstander og fall uten annen assistanse? Xsite® Easy viser deg dette med cm-nøyaktighet på skuffespissen også om maskinen står skjevt. Easy Dig inneholder samme grunnpakken av sensorer som mer avanserte systemer, og kan derfor enkelt oppgraderes.

FORDELER MED XSITE EASY MASKINSTYRING:
  • Enkel å bruke
  • Nøyaktig
  • Mulighet for høyde, lengde og fallmåling
  • Kan oppgraderes til større maskinstyring
  • Rimelig i innkjøp
Filer