'

Asfaltsystemer

Hella Maskin fører et bredt utvalg av utstyr for asfaltmaskiner fra MOBA Mobile Automation.

MOBA PAVE-TM
Verdens første system for kontinuerlig måling av lagtykkelse. Systemet som gir deg mulighet til å stille inn lagtykkelsen direkte uten videre kontrollmålinger av den nylagte asfalten

BIG SONIC SKI
Den optimale løsningen der det er strenge krav til helt jevn asfalt uten høydeforskjeller. Et fantastisk verktøy som brukes der man har høye krav til jevn asfalt. For eksempel motorveier, idrettsanlegg, racing, flyplasser etc.

MOBA-MATIC II
Digital avretting- og tverrfallkontroll til asfaltutleggere. Systemet som gir deg full kontroll på tykkelsen av asfalten som blir lagt ut. I tillegg kan man legge inn tverrfall.

MOBA MCA
Komprimeringskontroll for masse- og asfaltvalser. Kan enkelt monteres på alle typer valser, uavhengig av fabrikat.

MOBA PAVE-IR
Intelligent asfaltering. Full temperatur-kontroll på asfalt og omgivelser. Det innovative systemet som optimaliserer utleggingen og i tillegg gir deg og dine oppdragsgivere full dokumentasjon på prosessen. Registrerer risikosoner som kan senere gi skader i asfaltdekket.

Filer