EASY DIG

EASY DIG
2D maskinstyring for gravemaskin. Enkelt system for høyder, avstand og fall.

Systemet viser riktig høyde med cm-nøyaktighet på skuffespissen, selv om maskinen står skjevt (pitch/roll sensor er standardutstyr). Høyden oppdateres mot lasersender, eller mot byttemerke.

Easy Dig inneholder samme grunnpakken av sensorer som mer avanserte systemer, og kan derfor enkelt oppgraderes.