'

Betongglatter CT 48

Med en arbeidsdiameter på 1220 mm, er modellene i CT48 serien av glattemaskiner ideelle for glatting av mellomstore områder.

Med en arbeidsdiameter på 1220 mm, er modellene i CT48 serien av glattemaskiner ideelle for glatting av mellomstore områder. Glattemaskinene er optimalt balansert, slik at de lett kan styres i det brede hastighetsspekteret.

Girbremsen, den elektroniske sikkerhetsbryteren og motorhastighetssensoren gir ytterligere trippelbeskyttelse for brukeren. I en nødsituasjon vil enheten ganske enkelt slå seg av og håndtaket kommer til stå stille etter ikke mer enn 3/4 omdreining. Videre starter enheten bare hvis gasshendelen er satt til null. Dette forhindrer utilsiktet omdreining av håndtaket ved oppstart.