'

RDS WEIGHLOG
@10 VEKTINDIKATOR

Det er mulig å benytte forskjellige redskaper som skuffer, gafler og løfte åk, det blir da gjerne valgt dynamisk veiing for skuffer og statisk veiing for gafler og løfte åk. Systemet måler hydraulikk trykk ved å benytte trykk sensorer på hjullaster og på traktor. Veiedata kan skrives ut på printer (tilleggsutstyr), og kan kopieres ut fra SD kort eller USB. Denne indikatoren kan f.eks. gi deg riktig opplasting på bilen der massene ikke skal kjøpes eller selges.

Dette er en ny modell vektindikator hovedsakelig for hjullastere med enda enklere display og flere bruksområder. Kan leveres med strekksensor (spesielt egnet for montering på teleskoptruck) og tradisjonelle trykksensorer. Denne indikatoren er ikke godkjent for kjøp og salg.

FORDELER MED RDS WEIGHLOG @10 VEKTINDIKATOR
  • Enkel å bruke
  • Konkurransedyktig pris
  • Kan benyttes på  flere type maskiner
  • Kan leveres med skriver.
Filer